Automodellbau :                   

Scorpio I von Kyosho